Voorwaarden

Het gebruiken van een gratis BB Forum betekent dat u volledig
akkoord gaat met de hieronder gestelde voorwaarden.

  1. BBforum.be, inclusief werknemers, is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enige schade aangebracht of voortvloeiend door gebruik van gratis BB Fora of het gebruik van deze site en verspreiding van informatie aanwezig in de fora of deze site.
  2. BBforum.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verliezen van gegevens van een gratis BB forum.
  3. BBforum.be behoudt zich het recht zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen aan te brengen in de fora, deze voorwaarden of diensten.
  4. Uw BB Forum mag geen geweld bevatten of geweld uitdragen. Niet in de vorm van tekst als niet in de vorm van beeld.
  5. BBforum.be accepteert geen fora met als doel verspreiding van wares, MP3, adult (18+) content, spam, drugs, online gokspelen, haat, cracking, hacking, warez, pyramide spelen, affilitate of enig illegale content zoals voorgeschreven in Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving. Evenals buitengewoonlijke hoeveelheden spam waardoor BBForum.be zou kunnen denken dat het forum verwaarloosd is.
  6. U zult als gebruiker niet opzettelijk BB fora proberen aan te vallen, dan wel te hacken/cracken. U zult op geen enkele wijze opzettelijk proberen mensen het gebruik van BB fora te ontnemen.
  7. Alle fora en berichten op BBforum.be kunnen zonder opgaaf van reden worden verwijderd door BBforum.be.